Chyby neexistujú. Existujú iba situácie, v ktorých nie sme sami so sebou spokojní. Preto vytvorte takú situáciu, v ktorej sami so sebou spokojní budete.

Aktuálne besedy a prednášky

Aktuálne besedy a prednášky

Pripravujeme pre vás besedy a prednášky.

Najbližšie sa stretneme:

  • Knižnica P.O.H. Prešov – október 2022
  • EZOfit, Komenského 3, Košice – október 2022
  • EZO Vianočné trhy, Košice – 9.-10.12.2022

Presnejšie informácie čoskoro.

Priebeh konzultácií

Sebapoznanie zamestnancov

Musím vedieť, kto som, až tak si môžem dôverovať. Ak si dôverujem, zdravo vnímam akúkoľvek kritiku a prípadné poznámky na moju osobu. V tejto fáze je potrebné, aby každý člen kolektívu absolvoval podrobný rozbor osobnosti. Aj líder aj riadiaci pracovník sa totiž dokážu naučiť komunikačné zručnosti (ako viesť a motivovať tím), ale pokiaľ nemajú zdravé sebavedomie, nerobia to prirodzene. Je to pre nich len maska. Ak niečo hráme, uniká nám drahocenná energia. Čítať viac

Dosah emócií na kolektív

Musím mať v poriadku svoje emócie, až potom môžem a dokážem používať komunikačné zručnosti, ktoré dnes učia kauči a psychológovia. Ak mám vo svojej výbave zdravé sebavedomie a pozitívne emócie, mám aj dostatok energie. Znížené sebavedomie vyvoláva negatívne emócie a negatívne emócie nás oberajú o energiu. Mnohí ju potom vedome aj nevedome získavajú zo svojich spolupracovníkov kritikou a vyvolávaním nepríjemných situácii v tíme. Čítať viac

Práca s emóciami je súčasť mojej terapie

Trpíte negatívnymi emóciami? Pozývam vás na ich vedomé prežívanie

Cena konzultácie: 50€/hod

Sebapoznanie zamestnancov

Musím vedieť, kto som, až tak si môžem dôverovať. Ak si dôverujem, zdravo vnímam akúkoľvek kritiku a prípadné poznámky na moju osobu. V tejto fáze je potrebné, aby každý člen kolektívu absolvoval podrobný rozbor osobnosti. Aj líder aj riadiaci pracovník sa totiž dokážu naučiť komunikačné zručnosti (ako viesť a motivovať tím), ale pokiaľ nemajú zdravé sebavedomie, nerobia to prirodzene. Je to pre nich len maska. Ak niečo hráme, uniká nám drahocenná energia.

Je jedno či sa vyvyšujeme alebo ponižujeme. Preto je veľmi dôležité vedieť kto sme a podľa toho sa prirodzene vždy a všade správať.V práci, s priateľmi, s partnerkou a s deťmi.

×
Dosah emócií na kolektív

Musím mať v poriadku svoje emócie, až potom môžem a dokážem používať komunikačné zručnosti, ktoré dnes učia kauči a psychológovia. Ak mám vo svojej výbave zdravé sebavedomie a pozitívne emócie, mám aj dostatok energie. Znížené sebavedomie vyvoláva negatívne emócie a negatívne emócie nás oberajú o energiu. Mnohí ju potom vedome aj nevedome získavajú zo svojich spolupracovníkov kritikou a vyvolávaním nepríjemných situácii v tíme.

Výraz energetický upír už dnes nie  je novinkou. Výsledkom je vyčerpaný, frustrovaný, depresívny pracovník, ktorý podáva znížený výkon. O atmosfére v kolektíve radšej pomlčím. Spojenie zdravého sebavedomia a kvalitných emócií prirodzene spôsobí vynikajúce pozorovacie schopnosti. Správanie takého pracovníka je absolútne prirodzené, bezprostredné a spontánne. A tak mu množstvo času a energie ostáva na pozorovanie toho druhého. Jeho verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Nemá strach z odmietnutia, z neúspechu a komunikácia je pre neho hrou. Vytvára tak pozitívne prostredie, v ktorom sa ľudia cítia vynikajúco, a preto sa s ním radi stretávajú a radi s ním obchodujú. Samozrejme, že je potrebná odbornosť. Ja sa však zaoberám tým, ako ju aj seba čo najlepšie predať.

×